Beslutsfattande

Att vara avgörande

Den avgörande mannen är lugn och sval under tryck; han är en typ av kille; han har syfte och riktning; han är mannen med planen.

Eisenhower-beslutsmatrisen: Hur man skiljer mellan brådskande och viktiga uppgifter och gör verkliga framsteg i ditt liv

Eisenhower-beslutsmatrisen: Hur man skiljer mellan brådskande och viktiga uppgifter och gör verkliga framsteg i ditt liv

Hur man fattar ett beslut som Ben Franklin

Ben Franklin var ett fan av pro- och con-diagrammet och lade till sin egen twist genom att ge olika vikter till hans olika motiv.