Manvotionals

Manvotional: Var trogen

Vi måste återigen bli män som bara har en princip, ett ord, ett arbete, en kärlek; med ett ord, män med en känsla av plikt. Detta är källan till kraft.

Manvotional: Discipline-The Means to a End

Disciplin är nyckeln till framgång. Få mer av det genom att läsa denna uppsats.

Manvotional: The Cardinal Virtues - Courage

Sann mod är därför helt enkelt verkställande av order av visdom och rättvisa.

Manvotional: The Bull's-Eye Lantern

Manvotional: The Cardinal Virtues - Temperance

Manvotional: The Cardinal Virtues - Wisdom

En uppsats om kardinal dygd av visdom

Manvotional: The Cardinal Virtues - Justice

Ett utdrag om kardinal dygd från rättvisa från 1902.

Manvotional: Power of Purpose